Barcelona Dakar . Castelldefels Web ©

Home  
Dakar 2005 Especial Castelldefels (Barcelona)
Castellano  English

Per primer cop en la seva història, Castelldefels acullirà una etapa del Paris - Dakar (aquest any, Barcelona - Dakar). Es tracta de l'etapa pròleg del 31 de desembre del 2.004 de la 27ª edició d'aquest ral.li, el més important del món, que enguany es compon aproximadament de 230 motos, 165 cotxes, 70 camions i 230 vehicles d'assistència.

Els participants arribaran a Castelldefels el 31 de desembre per la C-32 des de Barcelona i es dirigiran cap a la platja de Castelldefels on des de les 11'15h, aniran desenvolupant l'etapa: una súper especial cronometrada de quatre quilòmetres per la platja, que servirà per marcar els primers temps de la competició; així com l'ordre de sortida per a la primera etapa oficial d'aquesta mítica prova africana (l'endemà, 1 de gener del 2005 des de Barcelona cap a Granada).

A mida que els participants acabin aquesta super especial, tornaran a Barcelona per passar-hi la nit de Fi d'Any.
Alguns aspectes tècnics d'aquesta edició:
 
Calendari:
Inici: 31-12-2.004 (Barcelona - Castelldefels)
Final: 16-01-2.005 (Dakar)
Total: 8.956 Kms en 16 etapes
Participants:
230 motos
165 cotxes
70 camions
230 vehicles d'assistència
Total: 697 equips (récord absolut)
Innovacions:
Gps precintat amb mesurador de velocitat als poblats (tolerancia "cero")
Chips localitzadors als vehicles
Sistema "Sentinel" (radar 200 ms)
Balisa SOS als vehicles
... i més
Recorregut sencer de la Especial Cronometrada de Castelldefels (31-12-2.004)

 • Sortida escalada de Barcelona, Pl. Espanya a les 10:45h (ordre: motos, cotxes, camions) cada 15 o 30 segons
 • C-32 direcció Castelldefels
 • Sortida per Castelldefels Sur
 • Rotonda de Ca n'Aymeric
 • Av. Constitució direcció Castelldefels
 • Pont de la Av. de la Platja
 • Av. de la Platja
 • Passeig Marítim
 • Club Náutic de Castelldefels (C/ 14)
 • Entada a la Platja i principi de crono (11:15h)
 • Recorregut per la sorra fins al Club Marítim de Castelldefels i tornada
 • Final de la Crono (fins a les 16:30h)
 • Passeig Marítim direcció Barcelona
 • Av. de la Platja
 • Av. del Canal Olímpic
 • Parada facultativa técnica al canal Olímpic de Castelldefels (tancat al públic)
 • Tornada a Barcelona per la C-32
 • Recorrido Dakar 2005 Especial Castelldefels (Barcelona)
  Accessos pel públic:
  En principi no es preveu cap tall de circulació, però no es podrà aparcar en certs trams del Passeig Marítim.
  La crono es podrà veure des de el propi Passeig Maritmi i des de bona part de la sorra.
  Degut a la esperada concurrència de públic, es recomana l'us del transport públic.
  Web del Dakar: www.dakar.com


    

  Por primera vez en su historia, Castelldefels acogerá una etapa del París-Dakar (este año Barcelona-Dakar). Se trata de la etapa prólogo del 31 de diciembre del 2.004 de la 27ª edición de este rally, el más importante del mundo, que en esta edición se compone de 230 motos, 165 coches, 70 camiones y 230 vehículos de asistencia.

  Los participantes llegarán a Castelldefels el 31 de diciembre por la C-32 desde Barcelona y se dirigirán hacia la playa de Castelldefels donde desde las 11'15h irán desarrollando la etapa: una super especial cronometrada de cuatro kilómetros por la playa que servirá para marcar los primeros tiempos de la competición, así como el orden de salida para la primera etapa oficial de esta mítica prueba africana (al día siguiente, 1 de enero del 2.005 desde Barcelona hasta Granada).

  A medida que los participantes finalicen esta super especial, volverán a Barcelona para pasar la noche de fin de Año.


  Algunos aspectos técnicos de esta edición:
   
  Calendario:
  Inicio: 31-12-2.004 (BCN - Castelldefels)
  Final: 16-01-2.005 (Dakar)
  Total: 8.956 Kms en 16 etapas
  Participantes:
  230 motos
  165 coches
  70 camiones
  230 vehículos de asistencia
  Total: 697 equipos (récord absoluto)
  Innovaciones:
  Gps precintado con medidor de velocidad en los poblados (tolerancia "cero")
  Chips localizadores en los vehículos
  Sistema "Sentinel" (radar 200 ms)
  Baliza SOS en los vehículos
  ... y más
  Recorrido entero de la Especial Cronometrada de Castelldefels (31-12-2.004)
 • Salida escalada de Barcelona, Pl. Espanya a las 10:45h (orden: motos, coches, camiones) cada 15 o 30 segundos
 • C-32 dirección Castelldefels
 • Salida por Castelldefels Sur
 • Rotonda de Ca n'Aymeric
 • Av. Constitució dirección Castelldefels
 • Puente de la Av. de la Platja
 • Av. de la Platja
 • Passeig Marítim
 • Club Náutic de Castelldefels (C/ 14)
 • Entada a la Platja y principio de crono (11:15h)
 • Recorrido por la arena hasta el Club Marítim de Castelldefels y vuelta
 • Final de la Crono (16:30h)
 • Passeig Marítim dirección Barcelona
 • Av. de la Platja
 • Av. del Canal Olímpic
 • Parada facultativa técnica en el canal Olímpic de Castelldefels (cerrado al público)
 • Vuelta a Barcelona por la C-32
 • Recorrido Dakar 2005 Especial Castelldefels (Barcelona)
  Accesos para el público:
  En principio no se prevee ningún corte de circulación, pero no se podrá aparcar en ciertos tramos del Passeig Marítim.
  La crono se podrá ver desde el propio Passeig Maritmi y desde buena parte de la arena.
  Debido a la esperada afluencia de público, se recomienda el uso del transporte público.
  Web del Dakar: www.dakar.com

    

  For the first time in history, Castelldefels will be welcoming one of the Paris -Dakar Rally stages (this year Barcelona-Dakar).It will be the prologue stage on the 31st of December 2004 of the 27th edition of the most important rally of the world. This year's event will be gathering 230 motorcycles, 165 cars, 70 trucks and 230 assistance vehicles

  The participants will arrive in Castelldefels coming from Barcelona on the C-32 and will head towards Club Nautico of Castelldefels where starting at 11'15 am the stage will take place: A super special timed race of 4 kilometres on the beach which will set the first timings of the competition as well as the pole position for the first oficial stage of the famous african rally the following day (1st January from Barcelona to Granada).

  While finishing this super special, participants will head back to Barcelona to celebrate New Year's Eve.
  Some technical aspects for this edition:
   
  Datesi:
  Start: 31-12-2.004 (Barcelona - Castelldefels)
  End: 16-01-2.005 (Dakar)
  Total: 8.956 Kms in 16 stages
  Participants:
  230 motorcycles
  165 cars
  70 trucks
  230 assistance vehicles
  Total: 697 teams (absolute record)
  Innovations:
  Sealed Gps speed controller in towns ("zero" tolerance)
  Tracking Chips in vehicles
  "Sentinel" system (radar 200 ms)
  SOS system in vehicles
  ... and more
  Castelldefels' Stage (12-31-2.004)
 • Starting point Barcelona, Pl. Espanya at 10:45 am (order: motorcycles, cars, trucks) every 15 or 30 seconds
 • C-32 direct to Castelldefels
 • Castelldefels Sur exit
 • Can'Aymeric round about
 • Av. Constitució to Castelldefels
 • Av. de la Platja bridge
 • Av. de la Platja
 • Passeig Marítim
 • Club Náutic de Castelldefels (C/ 14)
 • Beach entry and start timed race (11:15 am)
 • Special timed race on the beach to Club Marítim de Castelldefels and back
 • End of timed race (16:30 am)
 • Passeig Marítim to Barcelona
 • Av. de la Platja
 • Av. del Canal Olímpic
 • Technical stage at the Canal Olímpic de Castelldefels (closed for people)
 • Back to Barcelona by C-32
 • Recorrido Dakar 2005 Especial Castelldefels (Barcelona)
  Públic access:
  No traffic cuts are programmed but parking will not be allowed in some parts of Passeig Maritim.
  The timed race can be seen from the Passeig Maritim and from the beach sand.
  Due to the amount of people, public transport is recommended.
  Dakar Site: www.dakar.com