La Torguga mediterrànea al Garraf

El 1987 es va aprovar el Pla especial de protecció del parc del Garraf amb l'objectiu de fer compatibles els seus valors biológics i culturals amb les activitats socioeconómiques dels seus habitants i per posar a disposició de la societat un marc idoni per a les activitats de lleure, educació ambiental i recerca.
El parc natural el gestiona conjuntament la Diputació de Barcelona amb els municipis del seu ámbit territorial.
La tortuga terrestre medierrània és una espécie amenazada que s'havia extingit al Garraf. Des de l'any 1991 es van dur a terme unes proves por reintroduir-la al massis. Un cop confirmat l'éxit d'aquesta experiéncia, l'estiu de 1996 s'inicia l'alliberament d'exemplars d'aquesta especie protegida, que han estat marcats i equipats amb microxips i emissors.

Si teniu tortugues de terra i voleu col.laborar amb aquest projecte, podeu trucar al Centre de Protecció dels Animals, tel. (93) 349 50 58. Si l'exemplar lliurat pertany a la subespécie Testudo hermani hermani se li fará un control sanitari i és molt probable que pugui ser retornat al seu hábitat natural. No les allibereu mai pel vostre compte. Si trobeu alguna tortuga, respecteu-la. Recordeu que és una especie protegida i que la seva captura i tinença estan sancionades per la Llei de protecció dels animals.
Grácies por la vostra col.laboració.

Entitats que organitzan i col.laboran:
Comam
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramadería y Pesca.
     Direcció General del Medi Ambient
Diputació de Barcelona. Serveis de Parcs Naturals