TELÉFONS d'UTILITAT

Castelldefels

Aeroport de Barcelona El Prat 91 321 10 00/ 902 404 704
Enllumenat Públic Avaries 93 664 23 02
Aigua Avaries (Gavà) 93 662 07 94
Ambulàncies (24h.) 061 - 93 333 12 12
Area Bàsica de Salut (I.C.S.) 93 664 05 54
Atenció a les Dones en situació de violència
Servei 24 horas gratuit i confidencial
900 900 120
Ajuntament 93 665 11 50
Biblioteca Central 93 636 96 97
Bombers (Gavà) 080 o 93 662 83 50
Casal d'Avis Rafael Casanova 93 664 13 52
Casal de Cultura 93 664 16 52
Cementiri 93 665 29 26
Centre d'Assistència Primària - Can Bou 93 665 56 59
Centre d'Assistència Primària - Poble 93 636 66 60
Centre Socio Cultural 93 665 17 77
Comissaria de Policia 091 o 93 635 03 01
Correus 93 665 13 40
Creu Roja 93 665 04 93
E.N.H.E.R (Avaries Catalunya) 800 76 07 06
F.E.C.S.A (Avaries) 900 31 31 31
Fund. Ajuda contra la Drogadicció 93 665 08 63
Gas Avaries 900 30 31 32
I.N.E.M. (Gavà) 93 662 70 11
Informació Municipal 010
Informació Transports Públics de BCN 93 412 00 00
Línia Permanent "Número Net" 93 636 13 14
Mossos d'Escuadra
C/ Molinot, 1-3 (Can Bou)
088 o 93 685 88 00
Oficina d'informació al consumidor OMIC 93 636 19 52
Parròquia de Castelldefels 93 665 12 90
Policia Municipal de Castelldefels
C/Mayor, 4
092 ó 93 636 14 44
Punt d'Informació 93 665 79 50
Ràdio Castelldefels 93 98.0 FM
Recaptacions 93 664 35 11
RENFE Barcelona 902 24 02 02
RENFE Castelldefels 93 665 21 45
Seguretat Social Urgències 93 665 27 60
Servei de Normalització Lingüística 93 664 42 11
Telefònica Avaries 1002
Telegrames per Telèfon 93 322 20 00

Urgències - Emergències médicas

112
Tornar