ESCUT CASTELLDEFELS

CRONOLOGIA HISTÒRICA

Castelldefels Web

No oblideu visitar la secció
Castelldefels, 1000 anys d'història - "El llibre"

- 15.000 - 3.000 a.C.: Jaciment prehistòric de Cova Fumada (Poal). Es una cavitat natural amb una àmplia entrada i passadissos.

- Segles II - I a.C.: Restes de murs i ceràmiques Ibèriques en tot el municipi (principalment a Can Llopart, Muntanyeta, Cal Tiesso, etc.). Els indicis de les troballes fan pensar en un assentament fundat al S. IV a.C.

- S. II-I a.C./II d.C.: Turů del Castell/Centre Urbà (on avui es troba la Plaça Major). Gran quantitat de restes de ceràmica Ibèrica i Romana. S'espera trobar encara restes importans en les actuals excavacions dins del recinte del Castell.

- S. II d.C./V d.C.: Sorreres Litorals: Entre l'antiga línia de la costa i l'actual, s'han trobat nombroses restes de vaixells romans enfonsats i ànfores de vi. L'última troballa en aquestes sorreres (1.990) ha estat les restes d'una barca quasi intacta de 2x5 M. d'origen Medieval.

- Segle X d.C.: Primera referència documental sobre l'existència de CASTRUM DE FELS, en la qual es parla de la Capella de Sta. Maria de la Salut (al Castell), adscrita al monesterir de Sant Cugat. Aquesta capella, possiblement fóra aixecada sobre les restes d' una "Domus" romana.

- Segles XI - XII: Construcció de torres de vigilància i defensa (Torre Barona) de base rodona.

- Segles XIII - XIV: Situació difícil per Castelldefels. Pere March compra al Rey Jaime II el Castell d'Aramprunyà i el seu territori.

- Segle XV: Neix l'Alcaldia de Castelldefels. A partir d'aquesta data i fins avui, la nostre ciutat sempre ha tingut Batlle.

- Segles XVI: Es construeix el Caseró de Can'Arnan, futur hostal.

- Segles XVII-XIX: Nombroses masies que encara es conserven avui en dia. A finals del segle XIX, Manel Girona compra la Baronia d'Aramprunyà, i comença a intervenir en el Castell, restaurat possiblement per Enric Jagnier.
Arriba el ferrocaril a la ciutat.

- Segle XX: Construcció de la nova església de Santa Maria de la Salut, disenyada per Enric Sagnier. Duran el primer terç del segle es construeixen les primeres cases unifamiliars aïllades de segona residència per a la burgesia de Barcelona. El GATCPAC elabora un projecte que preveu la creació d'una "Ciutat de repòs i vacances" per a Castelldefels, projecte que no pot realitzar-se pel sobtat parèntesi de la Guerra Civil Espanyola. Malgrat tot, s'impulsa la ciutat cap a altres activitates relacionades amb el turisme, que donen personalitat pròpia a la realitat actual de Castelldefels.