Àngels Coté - Esquerra Republicana de Catalunya Passeig Marítim, una història interminable.
Els catalans ja fa molt temps que sabem que quan les decisions s'han de prendre a Madrid, arriben tard i malament. Els governs de Madrid, de qualsevol partit, sempre han relegat en segon terme les necessitats dels que vivim a Catalunya.

Un exemple ben evident, el temin a Castelldefels. Unes obres al passeig marítim paralitzades que Déu sap quan s'acabaran. Aquesta circumstancia es deguda, tant per la poca voluntat de l'actual partit que governa com per la ineficàcia de l'anterior.

Per acabar "d'arreglar-ho" el nostre ajuntament tampoc no s'hi ha esforçat massa, ni tant sols tenim les mateixes instal·lacions dels nostres veïns de Gavà. Crec que amb una mica d'imaginació podrien arreglar-ho, dins de les seves limitades competències. Potser no feia calia tant monument de formigó. En el seu lloc podrien tenir un espai per jugar els nens on també hi farien falta instal·lacions per els més petits.

El problema té els seus orígens en la Llei de Costa, promoguda pel PSOE que no en tenia prou en continuar l'espoli econòmic (quasi 1 Bilió de ptas/any) sinó que va aprovar una llei on s'estableixen les competències exclusives al govern de l'Estat de totes les zones costeres. Com es natural el PP no ha canviat res d'aquest llei centralista ans el contrari la potencien i la recolzant en la totalitat.

Tampoc hem tingut cap ajuda des de "la Plaça de Sant Jaume". Què han fet els que demanaven els vots per plantar cara a Madrid ?. El govern de la Generalitat també te responsabilitat de l'estat en que es troba el nostre passeig.

Des de fa temps nosaltres reivindiquem més competències per els Ajuntaments. De ben segur de que si les administracions Locals tinguessin més atribucions, situacions com aquesta ja faria temps que estarien resoltes. Cal acostar l'Administració a la ciutadania per tal d'anar donant les oportunes solucions després d'escoltar i dialogar amb totes les organitzacions cíviques.

Només d'aquesta manera tindrem la seguretat de que les Administracions estan al servei dels ciutadans/nes, i no al inrevés.

Àngels Coté.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Secció Local de Castelldefels.
7-5-99